Friday, March 28, 2014


Senarai Biasiswa dan Pinjaman Untuk Sambung Belajar Peringkat Master dan PhD - Part 2MyPhd Industri
https://biasiswa.moe.gov.my/MyBrain15/index_phdindustri.php
ttps://biasiswa.moe.gov.my/MyBrain15/doc/BORANG/PengesahanMaklumat.pdf (borang)
 
Master/phd
status
Domain
phd
elaun
1. Warganegara Malaysia.
2. Tiada had umur.
3. Pemohon mestilah:
 • Orang awam yang tidak bekerja dan tidak berpendapatan tetap; atau
 • Kakitangan swasta; atau
 • Pensyarah IPTS.; atau
 • Kakitangan kerajaan/badan berkanun/IPTA (kontrak/sambilan/sementara); atau
 • Pesara kerajaan/badan berkanun/IPTA
4. Pemohon yang bekerja di luar negara tidak layak memohon.
5. Penjawat awam/badan berkanun/IPTA lantikan tetap tidak layak memohon.
6. Pemohon tidak memiliki Ijazah Sarjana atau setaraf semasa memohon MyMaster.
7. Pemohon mestilah memenuhi syarat kelayakan akademik seperti berikut:
 • Memiliki Ijazah Sarjana Muda atau setaraf yang diiktiraf oleh Kerajaan dengan PNGK 2.75 – 4.00 atau setara; atau
 • Memiliki Ijazah Sarjana Muda atau setaraf yang diiktiraf oleh Kerajaan dengan PNGK 2.50 – 2.74 atau setara dan pengalaman kerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya 3 tahun.
8. Memenuhi syarat kemasukan ke IPT dan telah menerima surat tawaran tidak bersyarat daripada IPT atau telah memulakan pengajian di IPT. Pengajian mestilah di peringkat Ijazah Sarjana atau sijil profesional yang setaraf dengan Ijazah Sarjana sahaja.
9. Pemohon tidak menerima pembiayaan lain daripada mana-mana pihak untuk melanjutkan pengajian di peringkat yang sama, kecuali yang dibenarkan sahaja seperti berikut:
 • Pemohon kategori orang awam yang tidak bekerja dan tidak berpendapatan tetap boleh menerima elaun pembantu penyelidik siswazah atau pinjaman pelajaran daripada penaja lain atau pembiayaan tambahan daripada IPT masing-masing, dengan syarat ia bukanlah pinjaman boleh ubah atau biasiswa penuh.
 • Pemohon kategori kakitangan swasta dan pensyarah IPTS boleh menerima pinjaman pelajaran daripada penaja lain atau pembiayaan tambahan daripada majikan masing-masing, dengan syarat ia bukanlah pinjaman boleh ubah atau biasiswa penuh
 • Pemohon kategori kakitangan kerajaan/badan berkanun/IPTA (kontrak/sambilan/sementara) dan pesara kerajaan/badan berkanun/IPTA boleh menerima pinjaman pelajaran daripada penaja lain, dengan syarat ia bukanlah pinjaman boleh ubah atau biasiswa penuh.
10.Mod pengajian yang perlu diikuti oleh pemohon adalah seperti berikut:
 • Pemohon kategori orang awam yang tidak bekerja dan tidak berpendapatan tetap mestilah mengikuti pengajian secara sepenuh masa sahaja.
 • Pemohon kategori kakitangan swasta, pensyarah IPTS, kakitangan kerajaan/badan berkanun/IPTA (kontrak/sambilan/sementara) dan pesara kerajaan/badan berkanun/IPTA boleh mengikuti pengajian secara sepenuh masa atau separuh masa.
11. Pemohon boleh mengikuti pengajian dalam semua bidang sama ada di IPTA atau IPTS bertaraf Universiti, Kolej Universiti dan Kampus Universiti Luar Negara.
 

 
UTM scholarship phd
http://www.sps.utm.my/sps/scholarship

Master / phd
status
Domain
Master & phd
Biasiswa & pinjaman
  KELAYAKAN AKADEMIK
-       Mencapai sekurang-kurangnya gred 3.5 dan keatas diperingkat ijazah pertama daripada Universiti Teknologi Malaysia (UTM) atau mana-mana universiti yang diiktiraf.
 
-       Mencapai sekurang-kurangnya Band 5 dalam Peperiksaan English MUET
 
 
-       Berupaya menguasai Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dengan baik

 
PINJAMAN PELAJARAN TINGGI LEMBAGA BIASISWA NEGERI KEDAH
http://myum.um.edu.my/mainpage.php?module=News_khas&show=1&id=587

Master / phd
status
Domain
Sijil , diploman , ijazah sarjana muda , ijazah , phd
Pinjaman
-       Anak Negeri Kedah Darul Aman (pemohon dilahirkan di Negeri Kedah) atau ; salah seorang Ibu atau Bapa lahir di Negeri Kedah.
 
-       Mendapat tawaran tempat pengajian DALAM NEGARA SAHAJA.
 
-       Pengajian peringkat sijil, diploma, ijazah pertama , sarjana dan Phd. secara SEPENUH MASA
 
-       Tidak ada penganjur lain.
 
-       Mengikuti pengajian di IPT yang ditawarkan pinjaman sahaja.

 
SKIM YAYASAN BIASISWA SARAWAK TUNKU ABDUL RAHMAN
http://yayasansarawak.org.my/index.php?do=biasiswa#b5


Master/phd
Status
Domain
Master
Biasiswa
-       Terbuka kepada warganegara Malaysia dengan keutamaan kepada anak Negeri Sarawak.
-       Pelajar yang mencapai kejayaan cemerlang dalam bidang akademik serta aktif dalam kegiatan ko-korikulum.
-       Pengajian pada peringkat Ijazah Sarjana Muda, Sarjana, Kedoktoran dan Kepakaran.
-       Mengikuti kursus yang disyorkan oleh Lembaga Amanah dan lulus temuduga.
-       Tawaran permohonan akan diiklankan di dalam akhbar tempatan.
Mengisi dengan lengkap borang permohonan YBSTAR/1/2010.

 
Bank negara
http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=bm_misc&pg=bm_career_scholar&ac=588&lang=bm

Master/phd
Status
Domain
Master & phd
Biasiswa
-       Mendapat keputusan Kelas Pertama Ijazah Pertama (Kepujian) / Ijazah Sarjana atau yang setaraf daripada universiti-universiti diiktiraf dalam atau luar negara
-       Mengambil pengkhususan yang memberi nilai tambah kepada fungsi-fungsi Bank Negara Malaysia
-       Berumur tidak melebihi 30 tahun bagi Ijazah Sarjana dan 35 tahun bagi Ijazah Kedoktoran pada 1Julai 2008

 
Pinjaman pengajian Tinggi negeri Perak

Master/phd
Status
Domain
Master & phd
Pinjaman
-Pemohon ibu atau bapa /penjaga mestilah warganegara malaysia dan anak jati perak atau
- Pemohon dan ibu atau/penjaga warganegara Malaysia tetapi bukan anak jati perak mestilah telah bermastautin di negeri Perak lebih dari 10 tahun atau
-Pemohon dan  ibu atau bapa/penjaga warganegara malaysia tetapi beralamat di luar negeri mestilah bermastautin di negeri perak lebih dari 10 tahun
-lulu SPM dan mendapat purata nilaian gred kumulatif 2.00 ke atas bagi pemohon-pemohon yang sedang melanjutkan pengajian
-telah mendapat tawaran masuk ke universiti / kolej dengan MOD pengajian sepenuh masa (diploma , ijazah ,sarjana dan phd sahaja)
-baki tempoh pengajian semasa membuat permohonan hendaklah tidak kurang daripada satu tahun
- tiada penaja lain
-tawaran adalah sah kepada senarai institusi pengajian tinggi awam dan swasta )ditaja kerajaan negeri perak sahaja.

 
Skim pembiayaan Hafiz
http://scholarshipmalaysia.blogspot.com/2013/07/hafiz-financing-scheme-scholarship-quran.html#axzz2mCCTRluf

Master/phd
Status
Domain
Degree,master and phd
Biasiswa   
-Applicant must be a malaysian and citizen a muslim
- Age not exceeding 25 years for bachelor’s degree and 45 years for postgraduate level
- full certification of SPM to quality for appoinment to the public service , including a credit in bahasa malaysa and oral terat in the SPM or equibalent qualification recognized by the government
-Has received a letter of admission to the first year of study from any institution of higher learning or currently studing in second year and above
-Academic qualification for new students in the first semester of academic session 2013
 SPM – 5 credit , STAM – jayyid , STPM – 2 principal B for syariah / usuluddin and arabic
First degree – CGPA 3.0 and above or equivalent and recognied government, Master – cgpa 3.0 and above or equibalent and recognized government .

 
Pinjaman pendidikan yayasan negeri sembilan
http://tawaranbiasiswa.blogspot.com/2013/06/pinjaman-negeri-sembilan-study-loan.html#axzz2mCCEerMB

 

Master/phd
Status
domain
Master & phd
Pinjaman
-       Tawaran adalan terbukan kepada calon-calon anak negeri sembilan Atau
-       Salah seorang daripada ibu/bapa kelahiran negeri sembilan Atau
-       Saalah seorang daripada ibu.bapa telah menetap tidak kurang dari lapan tahun berterysdan di negeri sembilan . (Surat pengesahan daripadan ketua jabatan / ketua kampung  /penghulu /jkkk / wakil rakyat kawasan berkenaan hendaklah dilampirkan
-       - pendapatan keluaraga tidak melebih RM6000.00

Pinjaman Yayasan Pahang
http://www.yp.org.my/yp-2011/index.php?option=com_content&view=article&id=155&Itemid=62&lang=bm&limitstart=1


Master/phd
Status
Domain
Master & phd
Pinjaman
Kelayakan Memohon
1.  Anak Negeri Pahang Darul Makmur seperti takrif berikut :
 • Pemohon atau ibu atau bapa dilahirkan di Negeri Pahang Darul Makmur; ATAU
 • Jika pemohon serta ibu dan bapa lahir di luar Pahang dan telah bermastautin lebih dari sepuluh (10) tahun dan berhasrat untuk terus menetap di Negeri Pahang perlu mengemukakan surat pengesahan tempoh bermastautin daripada Wakil Rakyat/Pegawai Daerah/Penghulu Mukim.
 • Bagi pemohon yang ibubapanya bukan warganegara Malaysia adalah Tidak Layak Memohon.
Mempunyai sahsiah diri yang baik dan memiliki personaliti unggul.
Mempunyai taraf kesihatan yang baik.
1.   PERINGKAT SARJANA & PHD
1.     Mendapat tawaran di IPTA dan IPTS yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh YP.
2.     Pengajian di luar negara hanya bagi kursus-kursus selektif & kritikal sahaja yang tidak terdapat di negara ini.
3.     Memiliki kelulusan Ijazah Sarjana Muda Kelas Kedua Tinggi atau yang setaraf dengannya daripada universiti yang diiktiraf oleh Kerajaan atau mempunyai kelulusan di peringkat Diploma yang diiktiraf oleh Kerajaan dengan mempunyai sekurang-kurangnya 5 tahun pengalaman bekerja di peringkat Pengurusan dengan mendapat pengesahan daripada majikan. Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang mendapat keputusan cemerlang di peringkat Ijazah Sarjana Muda/Diploma.
 

Federal Training Award For Master and Phd studies for officers In higher Education Service Scheme
http://my-scholarship.net/federal-training-award-for-masters-and-phd-studies-for-officers-in-higher-education-service-scheme/

Master/phd
Status
Domain
Master&phd
Scholarship
-       Confirmed in service on the closing date of application;
-       Have served at least three years in postgraduate education service scheme (CPS) or PPPT (grades 41 and above) on the closing date. Officers appointed before 2008 and above are not eligible to apply;
-       Have achieved Grade A in the Annual Performance Appraisal Report (minimum average of 85 points) for three consecutive years (2007, 2008, & 2009 or 2008, 2009 & 2010);
-       Not older than 40 years of age on January 1, 2012;
-       Have a Bachelor’s Degree or Advanced Diploma (minimum CGPA of 2.5) for a Master’s programme and a Master’s degree for a PhD programme.
-       Not possessing a postgraduate qualification at the same level regardless of the specialization.
-       Comply with the condition of course completion for long or short term courses as described in Circular No. 6 of 2005 (if applicable);
-       For candidates who have attended a short course abroad and applying for a new course outside the country, a one year gap is required between the courses.
-       For candidates who have attended a long-term course abroad and applying for a new course outside the country, a two year gap is required between courses.
-       Have declared assets (including the declaration of additional assets) within the last 5 years;
-       Credits in Bahasa Malaysia at SPM / MCE level or equivalent;
-       Free from court or disciplinary action.
-       Prepare a research proposal to be submitted to the secretariat during the interview; and
Additional Requirements (can be taken after the candidates have been successfully offered the - -Federal Training Award by the Ministry):
Have passed the Test of English as a Foreign Language  (TOEFL) paper-based test with a minimum score of 580 or a minimum score of 230 for computer-based test or a minimum score of 92 for Internet-based test  or a minimum score of 6.5 in International English Language Testing Service (IEL TS)
-       Have attended and successfully completed a Special Course on Nationhood organized by the National Civics Bureau

 
PTPTN
http://www.ptptn.gov.my/web/guest/faq-permohonan

Master/phd
Status
Domain
Master & phd
Pinjaman
- Pelajar Ipta sahaja
-warganegara Malaysia
 

 

Pinjaman pendidikan  yayasan Angkasa
http://www.angkasa.coop/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=127

Master/phd
Status
Domain
Degree, master .phd
Pinjaman
1.1 Kelayakan Asas
 i.         Warganegara Malaysia
ii.         Anggota koperasi ahli ANGKASA atau kakitangan koperasi ahli ANGKASA atau anak anggota koperasi ahli ANGKASA atau anak kakitangan ANGKASA
iii.         Ijazah Sarjana Muda (Degree)
Berumur tidak melebihi 25 tahun untuk anak anggota dan anak kakitangan ANGKASA dan tidak melebihi 40 tahun untuk anggota dan kakitangan koperasi ahli ANGKASA pada tarikh permohonan

Sarjana (Master)
Berumur tidak melebihi 30 tahun untuk anak anggota dan anak kakitangan ANGKASA dan tidak melebihi 40 tahun untuk anggota dan kakitangan koperasi ahli ANGKASA pada tarikh permohonan

Doktor Falsafah (PhD)
Berumur tidak melebihi 40 tahun untuk anak anggota dan anak kakitangan ANGKASA dan tidak melebihi 45 tahun untuk anggota dan kakitangan koperasi ahli ANGKASA pada tarikh permohonan
iv.         Telah menerima surat tawaran dari mana-mana IPTA/IPTS
1.2 Kelayakan Akademik
1.2.1 Ijazah Sarjana Muda ( Jumlah Pinjaman : RM4,500 – RM6,500 setahun )
 i.         Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya 5A dan kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia atau
·       Lulus Diploma atau Matrikulasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK / CGPA 3.00 atau
·       Lulus Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) atau yang diiktiraf setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya (B-) dalam mata pelajaran Pengajian Am dan 2 mata pelajaran yang lain atau
·       Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) atau setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya 5 kelulusan Jayyid – Jiddan dari mana-mana mata pelajaran dan berpengetahuan dalam bidang pengkomputeran dan Bahasa Inggeris.
1.2.2 Sarjana (Master) ( Jumlah Pinjaman : RM18,000 untuk 2 Tahun )
 i.         Lulus Ijazah Sarjana Muda dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK / CGPA 3.00
1.2.3 Doktor Falsafah (PhD) ( Jumlah Pinjaman : RM20,000 untuk seluruh program )
 i.         Lulus Sarjana (Master) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK / CGPA 3.0
2.0 SYARAT AM
 i.         Pelajar Tahun Pertama Pengajian (Surat tawaran Universiti adalah pada tahun yang sama ketika memohon pinjaman)
ii.         Mesti mempunyai bukti keahlian koperasi yang berdaftar di bawah ANGKASA
iii.         Tidak mendapat sebarang bantuan kewangan/biasiswa daripada mana-mana penaja lain.
iv.         Minima empat (4) tahun pengajian (bagi mod pengajian sepenuh masa sahaja)
3.0 BIDANG PENGAJIAN
Keutamaan diberikan kepada pelajar-pelajar yang mengikuti bidang pengurusan koperasi, pengurusan kewangan, pengurusan perniagaan, pengurusan pelaburan, perakaunan, ICT, undang-undang, kejuruteraan, bioteknologi, sains sukan / kokurikulum dan bidang-bidang yang relevan dengan pembangunan koperasi. Pinjaman ini tidak membiayai bidang perubatan serta pengajian di luar negara.

 

 
Posted by Liyana Shuib On 6:29 PM No comments

0 comments:

Post a Comment

 • RSS
 • Delicious
 • Digg
 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
 • Youtube

Blog Archive